Categoriearchief: Fiets

Unlimited

Researchers are overestimating the effect of helmets

Most studies on the effectiveness of cycle helmets using the case-controlmethod, are overestimating the effect of the helmet, says Theo Zeegers, an independent researcher and mathematician.
The risk of getting a head injury per kilometre wearing a helmet relative to the same risk without helmet is the most appropriate measure to assess the effectiveness of the bicycle helmet.
Due to lack of data on exposure rates, odds ratios of helmeted versus unhelmeted cyclists for
head injury and other injuries on hospitalized victims are broadly used in case-control studies.
A general necessary and sufficient condition can be formulated rigorously, for which odds ratios indeed equal risk ratios. However, this condition is not met in case-control studies on bicy-
cle helmets. As a consequence, the real risk of cycling with a helmet can be underestimated by
these studies and therefore the effectiveness of the bicycle helmet can be overestimated. The
central point is that a wrong estimate of the risk for non-head injuries (the controls) paradoxi-
cally can lead to an overestimation of the usefulness of the helmet in protecting against head
injuries.
Meer hierover zie deze pagina van de Europeran Cyclist Federation

 

Snelle speed pedelec wel verzekerd

ebike01Een speed pedelec-rijder die met een gangetje van 40 kilometer per uur schade rijdt, krijgt zijn schade wel vergoed als hij bij ENRA verzekerd is.
In de polisvoorwaarden van de speciale ‘high speed e-bike-verzekering’ van ENRA staat dat de berijder zich aan ‘de wettelijke regels’ moet houden. Op dit moment is de wettelijke status van de high speed e-bike onduidelijk, maar volgens het ministerie van Infrastructuur en Milieu moet de fiets tot 1 januari 2017 als snorfiets worden beschouwd. Dat betekent, aldus een factsheet van het ministerie, onder andere een bromfietsrijbewijs, een WA-verzekering, op het fietspad rijden én ‘zich houden aan de maximum snelheid van 25 km/uur’.
Voor de verzekering tegen diefstal en schade van ENRA moet de speed pedelec wel WA verzekerd zijn, (‘daarvoor kunt u ook bij ons terecht”), maar harder rijden dan 25 km/uur vinden ze geen probleem. Directeur Douwe Boeijenga: ‘Klopt. Wij maken geen probleem van de snelheid van 45 km/uur en dit is dus ook geen reden om een schade niet uit te keren. Opgevoerde high speed e-bikes zijn wel uitgesloten van dekking.’

Meer op Vogelvrije Fietser en in het winternummer meer nieuws over fietsverzekeringen.

Brede fietsstroken of niets

DSC03872Wie er oog voor heeft, ziet de meest vreemde stroken op straat. Soms met fietssymbool, soms zonder. In vakjargon heten ze suggestiestroken, uitwijkstroken of kantstroken.  Voor de weggebruikers is het een pot nat. Zij denken dat dat elke strook aan de rechterkant van de weg een fietsstrook. Nee, je hoeft echt niet te gaan fietsen op een strookje van 50 centimeter breed.

Afgelopen februari publiceerde CROW-Fietsberaad een discussienota met aanbevelingen voor de toepassing van fietsstroken. De opstellers van de discussienota, adviesbureau Ligtermoet & Partners en het Fietsberaad, stellen voor fietsstroken van 1,70 meter breed te gebruiken of niets -geen fietsstroken dus. Dat is een flinke wijziging van de huidige praktijk.

Voor het Fietsberaad maakte ik een dossier over deze discussie, met interviews met  wegbeheerders en veel praktijkvoorbeelden. Zie dit pdf.

Hardfietsers naar de rijbaan

snellefietsHardfietsers de mogelijkheid geven op de rijbaan te fietsen in plaats van op het fietspad, voorziet op sommige locaties in een behoefte. Dat toont de proef aan die de gemeente Franekeradeel in samenwerking met de Fietsersbond uitvoerde in Franeker en Ried.
Op twee locaties, een binnen de bebouwde kom en een buiten de bebouwde kom, kregen fietsers die harder dan 30 kilometer per uur reden, gedurende een week de mogelijkheid de rijbaan te gebruiken. Dat werd aangegeven met speciale borden. Voor en tijdens de proef werd er geteld en snelheid gemeten.

Franeker en Ried

Op de locatie binnen de bebouwde kom, de Harlingerweg in Franeker, bleken hardfietsers regelmatig voor de rijbaan te kiezen. Het percentage fietspadgebruikers dat tijdens de proef harder reed dan 30 kilometer per uur daalde van 4 procent naar 1 procent. Het percentage fietsers dat gebruik maakte van de rijbaan, steeg van 1 procent naar 6 procent. De gemiddelde snelheid op het fietspad veranderde overigens niet significant. Die daalde slechts van 18,68 naar 18,54.
Op de locatie buiten de bebouwde kom, bij Ried, bleven hardfietsers op het fietspad rijden. Kees Mourits van de Fietsersbond wijst naar de verschillen tussen beide locaties. ‘In Franeker ligt een tegelfietspad, het is er ook drukker, dat maakt het asfalt van de rijbaan aantrekkelijker. Het fietspad bij Ried is een betonnen fietspad, vrij breed en niet al te druk. Bovendien rijden auto’s op de rijbaan bij Ried, vaak harder de toegestane 60 kilometer per uur.

Lees meer op Fietsberaad.nl

Bijna alle fietsers dronken op uitgaansavonden

vagefietserOp uitgaansavonden heeft na 1.00 uur ’s nachts bijna 90 procent van de fietsers alcohol gedronken, bijna 70 procent heeft een hoger promillage in het bloed dan het toegestane 0,5. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de SWOV waarbij fietsers een vrijwillige blaastest deden.
Op twee donderdagavonden en twee zaterdagavonden in de uitgaansgebieden van Den Haag en Groningen kregen 914 mensen die net op of van hun fiets stapten het verzoek mee te werken aan een blaastest. Ongeveer een kwart wilde niet meewerken. Degenen die wel meewerkten, bleken in de loop van de nacht vaker onder invloed van alcohol. Het percentage fietsers met alcohol in het bloed steeg van 7,7 procent om 18.00 uur tot 89 procent na 1.00 uur ‘s nachts. Om 18.00 heeft nog geen van de fietsers een hoger promillage dan 0,5 in het bloed, maar na 1.00 uur is dat 68 procent. Het gemiddelde promillage van alle deelnemers lag met 0,75 ruim boven het toegestane 0,5. Er bleken geen verschillen te zijn tussen beide steden.
Het is voor het eerst dat alcoholgebruik onder fietsers daadwerkelijk is gemeten. Eerder was uit onderzoek van de SWOV (Twisk en Reuring) duidelijk geworden dat veel fietsers die met een ongeluk in het ziekenhuis terechtkomen alcohol had gedronken, met name in de weekendnachten.

Dit was een leuk nieuwtje dat ik publiceerde op Vogelvrije Fietser, een paar weken later was er een kleine mediastorm toen De Volkskrant over hetzelfde onderzoek publiceerde.