Maandelijks archief: juni 2015

Door wind aangedreven schepen

Stel, ik ben een maatschappelijk verantwoord ondernemer en ik heb een goederenstroom van 1.000 ton droge lading per week van Oslo naar Rotterdam. Kan ik dat dan met een zeilschip doen? ‘Ja’, zegt Robbert van Hasselt, projectleider van het Europees gefinancierde SAIL-project. Droge lading is op zich prima, containers combineren slecht met masten, maar ideaal zou een dure lading zijn waarbij de link met de consument goed is te leggen.´
Tijdens het afsluitende symposium van het SAIL-project op 22 april in Delft kwam naar voren dat er met zeilen -of liever schepen met wind assisted propulsion-, hoge percentages brandstof zijn te besparen. Maar dat de investeringen die nodig zijn, niet gemakkelijk zijn terug te verdienen, zeker niet bij de huidige olieprijs. Vandaar dat betrokkenen op dit moment vooral kansen zien in een nichemarkt, waarbij de duurzaamheid van het transport een rol kan spelen. Voor een duur artikel wil een consument wellicht eerder een paar centen extra betalen voor duurzaam transport

(lees verder in Maritiem Nederland mei 2015) En let de komende tijd op fletner-rotoren, bijvoorbeeld die van Norsepower in Finland.